Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

Նախագծեր


Սիրելի՛ սովորողներ, այս էջում ներկայացված է ամառային ուսումնական առաջադրանքների փաթեթը:  Կատարված աշխատանքները խնդրում եմ թողարկել ձեր բլոգում՝ drivegoogle.com էջում: Հարցերի դեպքում կարող եք նամակ գրել իմ հասեցին ( s.hakobyan@mskh.am):
5- րդ դասարան
7-րդ դասարան


Երկրորդ կիսամյակ

Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան
Թեմա՝
1.Մնացորդով բաժանում, խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ
52-61 կետերը
2Բաժանելիության հայտանիշներ
3.Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն
4.Թվի մաս,մասերի համեմատում, կոտորակ
5.Ամփոփիչ աշխատանք


մաթեմատիկա 5-րդ դասարան
Թեմա ՝
Թվի բաժանելության հայտանիշներ 32-39 կետեր
Քառակուսի, ուղղանկյուն, P,S
Թվի մաս, մասերի համեմատում, կոտորակ  42-53 կետեր
Ուղիղ, ճառագայթ, հատված,անկյուն 54-Հանրահաշիվ  7- րդ դասարան
Հանրահաշվական կրճատ բազմապատկման բանաձևեր
Նորայր Սարգսյան I մասը 1-9 առաջադրանքները
Մեկ  անհայտով գծային հավասարումներ, հավասարություններ
Նորայր Սարգսյան I  մաս,
Նորայս Սարգսյան II մաս
Հանրահաշիվ 9 -րդ դասարան
թեմա՝
Վերջավոր բազմությունների տեսություն
Հաջորդականություններ
Թվաբանական պրոգրսիա
Երկրաչափական պրոգրսեիա
ֆունկցիայի գաղափար

Երկրաչափություն 7- րդ դասարան

Երկրաչափություն 9 -րդ դասարան


Առաջին կիսամյակ

մաթեմատիկա 4-րդ դասարան
մաթեմատիկա 5-րդ դասարան
մաթեմատիկա 7-րդ դասարան
Հանրահաշիվ  9-րդ դասարան

0 коммент.:

Отправить комментарий