Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

вторник, 27 сентября 2016 г.

Մարմնի մասերի մաթեմատիկական վերլուծություն

Չի կարելի լինել մաթեմատիկոս՝ ինչ-որ չափով  չլինելով  նաև բանաստեղծ:
Կ.Վայերշտրաս
Մաթեմատիկոս դառնալու համար նրա երևակայությունը չէր  բավարարում, և նա դարձավ պոետ:
Դավիթ Հիլբերտ
Նախագծի նպատակ.
1.Ուսումնասիրել  կամայական պատկերի  կամ մարմնի համաչափությունները,
2.Մաթեմատիկան տեսնել այլ բնագավառի տեսանկյունից,
3.Ուսումնասիրել հայկական խաչքարերը,  տեսնել նրանց մեջ  համաչափություն  և թվի դերը նրանում
4.Առաջացնել հետաքրքրություն և սեր դեպի մաթեմատիկան
5.Մաթեմատիկայի միջոցով բացահայտել մարդու կառուցվածքը

Նյութին առընչվող թեմաներ
1.Համաչափություն
2.Ֆիբոնաչիի թվեր, Լիոնարդո Պիզայեցի 
3.մասեր, հարաբերություն

Նախագծի արդյունք
Արդյունքում սովորողը կունենա ուսումնական փաթեթ, գիտելիքներ :
Սովորողների մոտ կզարգանա դիտողականությունը,վարկածներ առաջադրելու,եզրակացություններ անելու,փաստերն հաստատելու,ապացուցելու կարողություններն ու  հմտությունները:

Տևողություն՝ երկարաժամկետ , 4-6շաբաթ 
Վայրը՝ ընթերցասրահ
Մասնակիցներ՝ 7 -րդ դասարանпонедельник, 5 сентября 2016 г.

Սեպտեմբերյան հավաք


Սեպտեմբերյան 11-րդ հավաքին ՝ որպես բաց միասնական դաս,ներկայացնում ենք Մեծ Բրիտանիայի Պլիմութ քաղաքի համալսարանի պրոֆեսոր Ջոն Բերիի  առաջարկած խնդիրը:
Խնդիրը  տարիներ առաջ հայերեն թարգմանել է Գևորգ Հակոբյանը և թարգմանությունը տեղ է գտել դպիրում:

Խնդիրներ 6-րդ և ավելի բարձր սովորողների համարՎերցնենք 18-ից փոքր որևէ երկնիշ բնական թիվ (հարմար է թիվն ընտրելիս այն սովորողներից մեկի ծննդյան կամ դասարանի համար մի նշանավոր օրվա հետ կապել): 

Սահմանենք օրենք (Բերիի կանոնը), որի միջոցով տվյալ թվից նոր թիվ կստացվի. թվի միավորը բազմապատկում ենք 2-ով և ստացված թվին գումարում տասնավորը:

Եթե թիվը միանիշ է, տասնավորը համարում ենք 0: Սկզբում բոլորս վերցրեցինք մի թիվ` 12-ը: Դրանից ստացանք նոր թիվ՝։Նույն օրենքը կիրառեցինք 5-ի նկատմամբ`: Հետո օրենքը կիրառեցինք 10-ի նկատմամբ`,  և այդպես շարունակ:

Առաջադրանք.
 • ինքներդ փորձեք շարունակել,
 • առաջադրանքի ինչ զարգացում կառաջարկեք: • Տրված թվից նոր թիվ ստանալը նշանակենքնշանով: Կազմենք ստացված թվերի հաջորդականությունը.12                 :
  Տասնութ քայլից հետո ստացվեց մեր ընտրած թիվը: Հարց առաջացավ՝ արդյո՞ք դա կապ ունի սկզբում ընտրած թվի հետ: Այս հարցին պատասխանելու համար սովորողներին առաջարկվեց ընտրել 19-ից փոքր մեկական բնական թիվ և այդ թվի հետ կատարել համապատասխան գործողությունները: Ստուգումները ցույց տվեցին, որ ընտրած բոլոր թվերի դեպքում էլ տասնութ քայլից հետո ստացվում է սկզբում վերցված թիվը: Ընդ որում բոլոր թվերի համար ստացվում է նույն հաջորդականությունը, ուղղակի հաջորդականության առաջին անդամն է փոխվում: Այդ փաստից ելնելով՝ որոշեցինք ստացված թվերը շրջանաձև դասավորել: Ստացվեց այսպիսի պատկեր.


  Մեկից տասնութ թվերը որոշակի հերթականությամբ դասավորվում են մեկ շրջանագծի վրա, և  19-ից փոքր ցանկացած բնական թվի համար առաջին քայլից հետո ստանում ենք շրջանագծի վրա գրված որոշակի թիվ, և հաջորդ քայլերի արդյունքներն ստացվում են շրջանագծի վրայով ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ պտտվելով: Հիմա այդ կանոնը կիրառենք 19-ի համար. :
  Նորից 19 ստացվեց: Աշխատանքի արդյունքը ամփոփենք. 19-ից փոքր ցանկացած բնական թվի համար Բերրի կանոնը կիրառելիս թվի միավորը բազմապատկում ենք 2-ով և ստացված թվին գումարում ենք տասնավորը (եթե թիվը միանիշ է, տասնավորը համարում ենք 0), և հենց առաջին քայլից ստանում ենք շրջանագծի վրա գրված թվերից մեկը և հաջորդ քայլերին պտտվում ենք շրջանագծով` ժամսլաքի ուղղությամբ: 19-ի համար այդ կանոնը կիրառելիս նորից ստանում ենք 19: Պայմանավորվենք, որ այս կանոնի համար 19-ը անվանում ենք մոգական թիվ:


  Առաջարկություն եղավ այդ օրենքը կիրառել 19-ից մեծ թվերի համար: Սովորողներն աշխատում էին զույգերով: Յուրաքանչյուր զույգ փորձում էր տասը թիվ: Աշխատանքի արդյունքում ստացվեց, որ յուրաքանչյուր թվի համար առաջին կամ երկրորդ քայլում ստացվում էր վերևում բերված շրջանագծի վրա գտնվող որևէ թիվ, և գալիս էինք առաջին մասում ներկայացված վիճակին: Այդ աշխատանքի արդյունքում 19-ից մեծ երկնիշ թվերը բաժանվեցին խմբերի ըստ նրա, թե շրջանագծի վրա գրված ո´ր թվին են համապատասխանում: Ստացվեց այսպիսի աղյուսակ.
  շրջանագծի վրա գրված թիվը
  Դրան համապատասխանող թվերը
  1

  2
  20; 29; 48; 67; 86;
  3
  30; 
  4
  21; 39; 40; 58; 77; 96
  5
  31; 50;
  6
  22; 41; 49; 60; 68; 87;
  7
  32; 51; 70;
  8
  23; 42; 59; 61; 78; 80; 97
  9
  33; 52; 71; 90;
  10
  24; 43; 62; 69; 81; 88;
  11
  34; 53; 72; 91;
  12
  25; 44; 63; 79; 82; 98
  13
  35; 54; 73; 92
  14
  26; 45; 64; 83; 89;
  15
  36; 55; 74; 93;
  16
  27; 46; 65; 84; 99
  17
  37; 56; 75; 94;
  18
  28; 47; 66; 85;
  19
  38; 57; 76; 95
  Խորհուրդ ենք տալիս, որ երկնիշ թվերի ստացված խմբերին ուշադիր նայեք և փորձեք գտնել օրինաչափություններ, դրանցից շեղումներ և այդ շեղումների հնարավոր բացատրություններ:

  Քննարկեցինք առաջադրանքի զարգացման տարբերակներ: Առաջարկվեց նմանատիպ նոր օրենք սահմանել: Եղավ երկու առաջարկ.
  - թվի տասնավորը բազմապատկել երկուսով և ստացվածին գումարել միավորը,
  - թվի միավորը բազմապատկել 2-ից տարբեր ամբողջ թվով ու գումարել միավորը:

  Մենք որոշեցինք գնալ երկրորդ ճանապարհով: Որոշվեց տրված թվից նոր թիվ ստանալու համար կիրառել հետևյալ կանոնը. 28-ից փոքր բնական թվի միավորը բազմապատկում ենք 3-ով և ստացվածին գումարում ենք տասնավորը:

  Առաջարկում ենք փորձել այս տարբերակը:
  Ընտրենք 29-ից փոքր մի թիվ և կիրառենք Բերիի ձևափոխված կանոնը (տրված թվից նոր թիվ ստանալու համար թվի միավորը պետք է բազմապատկել 3-ով և գումարել տասնավորը):
  Օրինակ` 15  5x3+1=16  6x3+1=19  9x3+1=28  8x3+2=26  6x3+2=20  0x3+2=2  2x3+0=6  6x3+0=18  8x3+1=25 5x3+2=17  7x3+1=22  2x3+2=8  8x3+0=24  4x3+2=14  4x3+1=13  3x3+1=10  0x3+1=1  1x3+0=3  3x3+0=9  9x3+0=27 7x3+2=23  3x3+2=11  1x3+1=4  4x3+0=12  2x3+1=7  7x3+0=21  1x3+2=5  5x3+0=15: Ճիշտ 28 քայլ հետո ստացանք մեր սկզբնական թիվը: Ստացվեց, որ 1-ից 28 թվերը հնարավոր է որոշակի հերթականությամբ դասավորել մեկ շրջանագծի վրա:

  Կանոնը կիրառելով 29-ի համար ստանում ենք՝
  29 ա 9x3+2=29: Այսինքն` կանոնի համար 29-ը մոգական թիվ է:
  Խնդրի հետագա զարգացման համար առաջարկվեց փոփոխել միավորի բազմապատկման գործակիցը, և սպասվող արդյունքները գրանցեցինք աղյուսակի տեսքով (a-ով նշանակենք թվի տասնավորը, b-ով` միավորը).
  օրենքը
  շրջանագծերի քանակը
  շրջանագծում թվերի քանակը
  մոգական թիվը
  b x 2 + a
  1
  18
  19
  b x 3 + a
  1
  28
  29
  b x 4 + a
  1
  38
  39
  b x 5 + a
  1
  48
  49
  b x 6 + a
  1
  58
  59
  b x 7 + a
  1
  68
  69
  b x 8 + a
  1
  78
  79
  b x 9 + a
  1
  88
  89
   Ուղղակի ստուգումների միջոցով համոզվել էինք, որ աղյուսակի առաջին և երկրորդ տողերը ճշմարիտ են: Հաջորդ տողերում գրվածները առաջին երկու տողերում գրվածի հիման վրա արված մեր ենթադրություններն են:
  Այս առաջադրանքի ի՞նչ զարգացում կառաջարկեք: