Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

среда, 18 мая 2016 г.

Ինքնաստուգում 6-րդ դասարան

                                      I տարբերակ

1.Գրի՛ր a և b թվերի տարբերության  և գումարի արտադրյալը

2.Գրի՛ր 3-ի հարաբերությունը 24 -ին;

3.Ուղղանկյան պարագիծը 126 սմ է:
 Ուղղանկյան երկարությունը հավասար է 54 սմ-ի:
 Գտիր ուղղանկյան երկարության և լայնության հարաբերությունը:

4.կոտորակը գրի՛ր տոկոսի տեսքով
 25/100=     45/10=

5.Դպրոցում սովորում է 400 աշակերտ, որոնցից 232-ը աղջիկներ են: 
Դպրոցի աշակերտների քանի՞ տոկոսն են կազմում աղջիկները:

6.Քարտեզի մասշտաբը 
1:900000 է:
Տեղանքում երկու քաղաքների միջև հեռավորությունը 117 կմ է:
 Որոշիր այդ քաղաքների հեռավորությունը քարտեզի վրա:

7.Հաշվի՛ր

-3-10=       2,5*5,8=          12,5:0,5=     -14,2*0,2=    
1/8- 3/7=     1.4/10- 7.2/5=      -(-3/10- 2/15)=

8.Մի պարկում կար 5 անգամ քիչ շաքարավազ, քան՝ երկրորդում: Երբ երկրորդ պարկից 72 կգ շաքարավազ տեղափոխեցին առաջինի մեջ, երկու պարկերում շաքարավազի քանակները հավասարվեցին: Սկզբում քանի՞ կգ շաքարավազ կար պարկերից յուրաքանչյուրում:

                                             II տարբերակ 


1.Գրի՛ր x և  y  թվերի  քանորդի  և տարբերության արտադրյալը

2.Գրի՛ր 6-ի հարաբերությունը 48 -ին;

3.Ուղղանկյան պարագիծը 200 սմ է:
 Ուղղանկյան երկարությունը հավասար է 48 սմ-ի:
 Գտիր ուղղանկյան երկարության և լայնության հարաբերությունը:

4.կոտորակը գրի՛ր տոկոսի տեսքով
 10/100=     9/2=

5.Դպրոցում սովորում է
360 աշակերտ, որոնցից 120-ը աղջիկներ են: 
Դպրոցի աշակերտների քանի՞ տոկոսն են կազմում աղջիկները:

6.Քարտեզի մասշտաբը 
1:1000000 է:
Քարտեզի վրա երկու քաղաքների միջև հեռավորությունը 12սմ է:
 Որոշիր այդ քաղաքների հեռավորությունը տեղանքում:

7.Հաշվի՛ր

-3-(-30)=       2,5*5,8=          -12,05:0,5=     -7,2*0,2=    
1/8- 3/7=     1.3/10- 7.1/5=      -(-3/104+1/15)=

8.Մի պարկում կար 5 անգամ քիչ շաքարավազ, քան՝ երկրորդում: Երբ երկրորդ պարկից 68 կգ շաքարավազ տեղափոխեցին առաջինի մեջ, երկու պարկերում շաքարավազի քանակները հավասարվեցին: Սկզբում քանի՞ կգ շաքարավազ կար պարկերից յուրաքանչյուրում:
III  տարբերակ


1.Գրի՛ր xև y թվերի գումարի եռապատկի   և տարբերության արտադրյալը

2.Գրի՛ր 10-ի հարաբերությունը 36 -ին;

3.Ուղղանկյան պարագիծը 138 սմ է:
 Ուղղանկյան երկարությունը հավասար է 64 սմ-ի:
 Գտիր ուղղանկյան երկարության և լայնության հարաբերությունը:

4.կոտորակը գրի՛ր տոկոսի տեսքով
 45/100=     7/10=

5.Դպրոցում սովորում է 400 աշակերտ, որոնցից  220-ը աղջիկներ են: 
Դպրոցի աշակերտների քանի՞ տոկոսն են կազմում աղջիկները:

6.Քարտեզի մասշտաբը 
1:100000 է:
Տեղանքում երկու քաղաքների միջև հեռավորությունը 130կմ է:
 Որոշիր այդ քաղաքների հեռավորությունը քարտեզի վրա:

7.Հաշվի՛ր

-3+(-10)=       2,5*5,8=          12,5:0,5=     -14,2*0,2=    
1/8- 3/7=     1.4/10- 7.2/5=      -(-3/10- 2/15)=

8.Մի պարկում կար 4անգամ քիչ շաքարավազ, քան՝ երկրորդում: Երբ երկրորդ պարկից 75 կգ շաքարավազ տեղափոխեցին առաջինի մեջ, երկու պարկերում շաքարավազի քանակները հավասարվեցին: Սկզբում քանի՞ կգ շաքարավազ կար պարկերից յուրաքանչյուրում:
   

0 коммент.:

Отправить комментарий