Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

среда, 18 мая 2016 г.

19.05.2016թԳոյություն ունի թիվն ինքն իրենով մի քանի անգամ բազմապատկելու կարճ գրելաձև, օրինակ՝ 
5555555=577անգամ:
an  որտեղ՝   n=2,3,4,5,...,)  գրելով հասկանում ենք n արտադրիչների արտադրյալը, որոնցից յուրաքանչյուրը հավասար է a թվին: 
an արտահայտությունն անվանում են n -րդ աստիճանa -ն՝ աստիճանի հիմք, իսկ n թիվը՝ աստիճանացույց:
n թիվը նաև կարճ անվանում են բնական ցուցիչ, քանի որ այն բնական թիվ է (թիվ, որը օգտագործվում է առարկաներ հաշվելիս):
Ուշադրություն
aaa...a=annանգամ
an  բնական ցուցիչով աստիճան,
a  հիմք
n  աստիճանացույց:
an գրառումը կարդում են այսպես՝ «a -ի n աստիճան» կամ «a -ն բարձրացրած n աստիճան»:
a2 գրառումը կարդում են՝ «a -ի քառակուսի» կամ «a -ի երկրորդ աստիճան»,
a3 գրառումը կարդում են՝ «a -ի խորանարդ» կամ «a -ի երրորդ աստիճան»:
Օրինակ
Կիրառելով համապատասխան տերմինները, 33333 արտադրյալը գրենք աստիճանի տեսքով:
Լուծում
Քանի որ տրված է հինգ արտադրիչների արտադրյալ, որոնցից յուրաքանչյուրը հավասար է 
3 -ի, ապա՝33333=35:
35  աստիճան,
3  հիմք,
5  աստիճանացույց:
Օրինակ
Հաշվենք
ա)  (3)4

Լուծում՝ (3)4=(3)(3)(3)(3)=81:
 բ) (411)2

Լուծում՝ (411)2=411411=441111=16121:
գ)
120=11....1=120անգամ09=00....0=09անգամ
a թվի 1 ցուցիչով աստիճանը հավասար է հենց a թվին՝  a1=a:
 01=0(25)1=25(117)1=117
Եթե n -ը և m -ը բնական թվեր են, ապա տեղի ունեն հետևյալ հավասարությունները՝
anam=an+m (միևնույն հիմքով աստիճանները բազմապատկելիս հիմքը մնում է նույնը, իսկ ցուցիչները գումարվում են),
(ab)n=anbn (տառերի արտադրյալն աստիճան բարձրացներիս պետք է տառերից յուրաքանչյուրը բարձրացնել այդ աստիճան և արդյունքները բազմապատկել),
(an)m=anm (տառի աստիճանը նոր աստիճան բարձրացնելիս հիմքը մնում է նույնը, իսկ ցուցիչները բազմապատկվում են):
Այս հավասարությունների ճշմարիտ լինելը հաստատվում է հետևյալ օրինակներով:
a3a2=aaaaa=aaaaa=a5=a3+2(ab)2=(ab)(ab)=aabb=a2b2(a2)3=a2a2a2=aaaaaa=a6=a23 

0 коммент.:

Отправить комментарий