Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

среда, 27 января 2016 г.

Մաթեմատիկական ֆլեշմոբի խնդիրներ

Մաթեմատիկական ֆլեշմոբի խնդիրներ
                        6-8- րդ դասարանցիների համար

1.1 –ից մինչև 1000 թվերի մեջ ,քանի՞ թիվ կա,որ բաժանվում է 4-ի,բայց իր գրառման մեջ 4 չի պարունակում:
2.Վերականգնիր ծածկագիրը  Հայեր +Հայեր= Աշխարհ
3. .Գտի՛ր ամենափոքր բնական թիվը,որը բաժանվում է 3-ի, և որի  տասնորդական գրառման մեջ հանդիպում են բոլոր թվանշանները:

4.Քանի՞ քառանիշ թիվ կարելի  է  կազմել 1,2,3,4 թվանշաններից,եթե 2 և 4 թվանշանները իրար մոտ  չգրվեն:
5. .  Որքա՞ն է ընդգծված պատկերի մակերեսը:


 6. 1*2*3*4 գրառման մեջ աստղանիշները փոխարինել  գործողությունների նշաններով և դնել փակագծեր այնպես,որ ստացվի  բոլոր հնարավոր արժեքներից ամենամեծը:


 7.347 մ երկարությամբ ճանապարհով  պետք է ն
երցկացնել 5մ և 7 մ  երկարությամբ  խողովակներ:
Յուրաքանչյուր խողովակից ք
անի՞ հատ պետք է վերցնել,որ միացումների  քանակը լինի նվազագույնը:
8.
Յոթանիշ թվի թվանշանների գումարը 6 է: Որքա՞ն է արտադրյալը:
9.Երկու ընկերներ ապրում են միևնույն շենքում:Այդ շենքի բոլոր մուտքերի յուրաքանչյուր հարկում կա չորս բնակարան:Մեկն ապրում է հինգերորդ հարկում՝ 83 բնակարանում,մյուսը  երրորդ հարկում՝ 169 բնակարանում: Քանի՞ հարկից է բաղկացած այդ շենքը:

10.
Շրջանագծի վրա տրված է 12 կետեր: Այդ կետերից  յուրաքանչյուրը միացրեք իրեն ոչ հարևան բոլոր կետերին: Քանի՞ լար կարող է ստացվել:

вторник, 26 января 2016 г.

Առցանց դաս. 5, պատասխանները հրապարակած են

1. Հայտնի է, որ հետևյալ չորս պնդումներից երեքը ճիշտ են մեկը՝ սխալ.
     ա/ m թիվը բաժանվում է 2-ի,
      բ/ m թիվը բաժանվում է 12-ի,
      գ/ m թիվը բաժանվում է 24-ի,
      դ/ m թիվը բաժանվում է 3-ի,
 Ո՞րն է սխալ պնդումը:  

2. Ունենք 7 րոպեանոց և 11 րոպեանոց երկու ավազի ժամացույցներ: Ձուն խաշվում է 15 րոպեում: Ինչպե՞ս չափել այդ ժամանակը ունեցած ժամացույցներով:

3. Երեք հաջորդական բնական թվերի գումարը կարո՞ղ է լինել պարզ թիվ: Ինչու՞:

4. Քանի՞ էջ ունի գիրքը, եթե նրա էջերը համարակալելու համար օգտագործվել է 171 հատ թվանշան:

5. 8  շոկոլադ  գնելու համար,Անիին պակասում է 20 դրամ: Եթե նա գնի 5 շոկոլադ, ապա նրա մոտ կմնա 100 դրամ: Որքա ՞ ն դրամ ուներ Անին:
6.      Հնարավո՞ր է արդյոք ընտրել չորս ամբողջ թվեր այնպես, որ նրանց թե արտադրյալը,  թե գումարը լինեն կենտ թվեր: Ինչու՞:

7. Գիրքն ունի 120 էջ: Քանի՞ թվանշան է անհրաժեշտ այդ գրքի բոլոր էջերը համարակալելու համար:

8. Եթե աշակերտներից յուրաքանչյուրին տան 2 տետր, ապա 19 տետր կավելանա, իսկ եթե աշակերտներից յուրաքանչյուրին փորձեն տալ 3 տետր, ապա 6 տետր կպակասի: Գտիր այդ աշակերտների և տետրերի թիվը:
9.Հնարավոր է արդյոք 1, 2,…, 21 բնական թվերը այնպես բաշխել մի քանի խմբերի, որ այդ խմբերից յուրաքանչյուրում եղած ամենամեծ թիվը հավասար լինի այդ խմբում եղած մյուս թվերի գումարին:
10. Շրջանագծի վրա նշված են մի քանի կետեր, որոնցից յուրաքանչյուր եկուսով անցնում է ուղիղ և այդ ուղիղների թիվը 10 է: Քանի՞ կետ է նշված շրջանագծի վրա:Պատասխաններ

1.    գ պնդումը սխալ է, քանի որ, եթե  թիվը բաժանվում է 24-ի, ապա այն կբաժանվի և 2-ի, և 12-ի և 3-ի: Կունենանք, որ բոլոր չորս պնդումներն էլ ճիշտ են:
 Պատ.` գ:

2.     Երկու ժամացույցները միասին դնում ենք սեղանին: 7 րոպե հետո /երբ կվերջանա 7 րոպեանոց ժամացույցի ավազը/ կրակի վրա դնում ենք ձվով ամանը և շրջոմ 11 րոպեանոց ժամացույցը /նրա մեջ կա 4 րոպեի չափով ավազ/: Ավազը վերջանալուց հետո /4 րոպե հետո/ շրջում ենք այդ ժամացույցը, որը կաշխատի 11 րոպե: Անջատում ենք գազօջախը: Ձուն խաշվեց 15 րոպեում:

3.   Ո՛չ: Դիցուք այդ թվերն են a,a+1,a+2: Այդ դեպքում նրանց գումարը կլինի 3a+3, որը բաժանվումէ 3-ի և մեծ է 3-ից: Ուրեմն  3a+3-ը պարզ թիվ չէ:
Պատ.` Ոչ:

4. Գրիքի առաջին 9 էջը համարակալելու համար մեզ անհրաժեշտ է 1-ից 9-ը թվերը /օգտագործվեց 9 թվանշան/: Մնաց 171-9=162 թվանշան, որը կբավականացնի 81 էջ համարակալելու  համար /10-րդ էջից սկսած մինչև 99 էջը յուրաքանչյուր էջի համար հարկավոր է 2 թվանշան/: Հետևաբար գիրքն ունի  9+81 էջ:
Պատ.` 90:

5.   Ստացվում է, որ 3 շակոլադ գնելու համար /8-5=3/: Անին ունի 100 դրամ, որը 20 դրամով պակաս է, քան հարկավոր է: Հետևաբար 3 շոկոլադն արժե 120 դրամ: Այսինքն 1 շոկոլադն արժե 40 դրամ: Ուրեմն Անին ուներ 50*40+100=300դրամ:
Պատ.` 300:
6. Ո՛չ: Քանի, որ եթե չորս ամբողջ թվերի արտադրյալը կենտ է, ապա այդ չորս թվերն էլ կենտ են, իսկ չորս կենտ թվերի գումարը կենտ լինել չի կարող:
Պատ.` Ոչ:
7.  1-ից 9 էջերը համարակալելու համար անհրաժեշտ է 9 թվանշան: 10-ից 99 թվերից (90 թիվ) յուրաքանչյուրը համարակալելու համար անհրաժեշտ է 2 թվանշան: 100-ից 120 թվերից (21 թիվ) յուրաքանչյուրը համարակալելու համար անհրաժեշտ է 3 թվանշան: Ուրեմն անհրաժեշտ կլինի 90+9*2+21*3=252:
Պատ.` 252:
8. Փաստորեն ամեն աշակերտին մեկ հատ տետր ավել տալու համար մենք ունենք 19 տետր, որը 6 տետրով պակաս է, քան անհրաժեշտ է: Ուրեմն աշակերտների քանակը 25 է: Տետրերի քանակը կլինի 2*25+19=69:
Պատ.` 25 աշակերտ, 69 տետր:
9. Եթե որևէ խմբի ամենամեծ թիվը m-ն է, ապա այդ խմբի մյուս բոլոր թվերի գումարը նույնպես կլինի m: Հետևաբար, այդ խմբի բոլոր թվերի գումարը կլինի 2m, որը  զույգ թիվ է: Ուրեմն բոլոր խմբերի բոլոր թվերի գումարը նույնպես կլինի զույգ թիվ: Սակայն, 1-ից 21 թվերի գումարը կենտ թիվ է /կա 11 հատ կենտ թիվ/:
Պատ.` Ոչ:
10. Յուրաքանչյուր կետով անցնում է կետերի քանակից 1-ով պակաս թվով ուղիղներ: Եթե դիտարկենք բոլոր գագաթներով անցնող ուղիղները, ապա դրանց քանակը կլինի երկու անգամ ավելի, քան ուղիղների քանակը` այսինքն 20 /քանի որ յուրաքանչյուր ուղիղ հաշվվել է 2 անգամ/: Այսպիսով, երկու բնական թվերի արտադրյալը հավասար է 20-ի: Ուրեմն կետերի քանակը 5 է:

Պատ.` 5:среда, 20 января 2016 г.

Առցանց դաս. 4

1.Գտի՛ր հետևյալ նկարում քանի՞ քառակուսի կա:


2.Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը.

           (66 x 6 + 6 x 66 + 6 – 6 x 66) / 6 – 6 = ?

3. Աստղանիշի փոխարեն գրիր թվաբանական գործողություններից միայն +, x, և ստացիր փոքրագույն  արժեքը;


1*2*3*4*5*6*7*8*9=

4.Օգտվելով նկարի պայմանից, պարզի՛ր,թե որքա՞ն է շղթայի երկարությունը:


вторник, 19 января 2016 г.

Առցանց դաս3. 6-րդ դասարան

Թեմա՝ Պատահույթներ, խառը առաջադրանքներ

Առաջադրանք 1.
Զամբյուղում կա երկու  կանաչ  և երեք կարմիր խնձոր:Զամբյուղից պատահական մեկ խնձոր են վերցնում:Ի՞նչ հավանականություն կա,որ այդ խնձորը.
ա. կանաչ է. բ. կարմիր է  գ. դեղին է

Առաջադրանք 2
Տուփում կա 8 կարմիր, 8 սպիտակ և 4 սև գնդիկներ: Տուփից հանում են պատահական մեկ գնդիկ:Ինչքա՞ն է հավանականությունը,որ գնդիկը կլինի
ա.կարմիր  բ.  սև, գ. սպիտակ

Առաջադրանք 3.
Քառանիշ թվի  երկրորդ թվանշանը առաջին թվի եռապատիկն է,իսկ երրորդը  առաջին երկու թվերի գումարն է,իսկ չորրորդ թիվը  երկրորդ թվի եռապատիկն է:Ո՞րն է այդ թիվը:

Առաջադրանք 4

Ի՞նչ թիվ պետքէ դնել աստղանիշ նշանի փոխարեն:
 5, 11, 23,*, 95, 191

Առաջադրանք   5
Առաջին ծառից հավաքեցին  164 տանձ,իսկ երկրորդից՝ 5 տղա,որոնցից յուրաքանչյուրը արդեն կերել էր 17 տանձ:դրանցից հետո երկրորդ ծառից հավաքեցին  ևս 94 տանձ:Որքան տանձ կար երկու ծառի վրա:

понедельник, 18 января 2016 г.

Առցանց դաս.2 6-րդ դասարան, պատասխանները նայի՛ր առաջադրանքներից հետո

Պատահույթի հավանականություն

Շախմատ խաղացողներից մեկի հաղթանակը պատահույթ է,իսկ ինքը՝ խաղը, պատահական փորձը:Խաղից  առաջ  յուրաքանչյուր խաղացողի ՝ հաղթնակի հասնելու  հնարավորություները տարբեր են:Ավելի ուժեղ շախմատիստը հաղթելու ավելի մեծ հեռանկար ունի:Դա նշանակում է,որ եթե  խաղացողները անցկացնեն շատ հանդիպումներ  ( ենթադրենք n անգամ խաղան), ապա ավելի ուժեղ խաղացողի հաղթանակների  m ( m- իր հաղթանակ տարած թվի քանակն է,կամ ավելի կարճ ասում ենք հաղթանակաների հաճախականություն)   թիվը  ավելի մեծ կլինի,քան իր հակառակորդի:
Ինչքան շատ  կրկնենք պատահական փորձը,այնքան պատահույթի հարաբերական հաճախականությունը  մոտ կլինի ինչ որ հաստատուն թվի,որը կոչվում է այդ պատահույթի հավանականություն:
Այսպիսով կարող ենք ասել ուժեղ խաղացողի հաղթելու հավանականությունը ավելի մեծ է :Հավանականությունների տեսության մեջ, ընդունված է  որևէ A պատահույթի հավանականությունը նշանակել P(A) :

Օրինակ: Խաղոսկրը նետելու  հնարավոր ելքերի քանակը հավասար է 6-ի ( բացվելու է 1,2,3,4,5,6), իսկ 4-ից մեծ թիվ բացվելու ելքերի քանակը երկու է (5,6):Ուստի ,այն բանի հավանականությունը,որ խաղոսկրը գցելուց  կբացվի 4-ից մեծ թիվ ,հավասար է 2/6=1/3
Առաջադրանքներ    (բացատրությունը կգրեք)
Լավագույն կատարողի աշխատանքը և անունը կհրապարակվի բլոգում:


1.
Մետաղադրամը գցել  են 15 անգամ:<< Զինանշանը>> բացվել է 7 անգամ:Ինչքա՞ն է  <<զինանշան>>  և  << թիվ>>  ընկնելու հաճախականությունները:
զինանշան- 7
թիվ- 8

2.Խաղոսկրը գցել են 17 անգամ: 1,2,3,5,6,  բացվել են  համապատասխանաբար 3,2,4,4,1, անգամ:Ինչի՞ է հավասար 4 բացվելու  հաճախականությունը:
17-3-2-4-4-1=3 անգամ

3.Հայտնի է ,որ 100 լամպից 5 խոտան է :Որքա՞ն է  խոտան լամպ գնելու հավանականությունը:

4.Հարցականի փոխարեն դի՛ր թվաբանական գործողություններ,այնպես որ լինի ճիշտ հավասարություն:

                                     ((((1-2)/3)*4)+5)*6= 22

воскресенье, 17 января 2016 г.

Առցանց դաս. 6-րդ դասարան

Պատահույթ

Առօրյա կյանքում  մեր շուրջը տեղի են  ունենում  տարբեր իրադարձություններ,օրինակ՝ Աննան ծաղիկ է նվեր ստացել, հայրիկըաշխատանքի չի գնացել, մայրիկը մերսիրած ուտելիքն է պատրաստել և այլն:Սակայն,իրադարձությունների մեջ կան այնպիսինները,որոնք  որոշակի պայմանների առկայության դեպքում միշտ տեղի են ունենում:
Այդպիսի իրադարձությունները կոչվումեն հավաստի իրադարձություններ:
Օրինակ՝
Եթե կավիճը քսենք գրատախտակին,ապա գրատախտակին սպիտակ գիծ կհայտնվի:
Այս օրինակում պայմանն է  կավիչն ու գրատախտակը,իսկ իրադարձությունը՝ սպիտակ գիծը:
Կան իրադարձություններ,որոնք որոշակի պայմանի դեպքում չեն իրականացվում:Այդպիսի իրադարձությունները կոչվում են անհնար իրդարձություններ;
Օրնակ՝
Գիշերը երկնքում երևա աև:
Պայմանը գիշերն է և երկինքը,իսկ իրադարձությունը՝ արևի հայտնվելը:
Իսկ այժմ  դիտարկենք այնպիսի դեպքեր,որոնք որոշակի պայմանի  առկայության դեպքում  կարող են տեղի ունենալ,կամ՝ ոչ:Այդպիսի իրադարձությունները կոչվում են պատահույթներ:
Օրինակ՝
 մետաղադրամը նետելիս կարող է ընկնել  << զինանշան>> կամ  << թիվ>>:
Գնացքը կարող է ճիշտ ժամանակին գալ,կամ  ուշանալ:
Դիտարկենք մետաղադրամի նետման փորձը: Նրա ելքը պատահական է,քանի որ հնարավոր 1  ընկնի  << զինանշան>>  կամ  << թիվ>>  այսինքն ՝ չենք կարող պնդել ,թե ինչ կլինի ելքը: Նետումների արդյունքում  երևում է,որ երկու ելքն էլ հավասարազոր են; Այսինքն պատահույթի  հավանականությունը  1/2 է:


Շատ հաճախ մենք ինքներս կարող ենք ստեղծել  որոշակի պայմաններ և ստուգել,թե տեղի կունենա այս կամ այն իրադարձությունները  այդ պայմաններում:Այդ դեպքում , ասում են,որ  մենք կատարում ենք պատահական փորձ; Այդ փորձի յուրահատկությունն այն է,որ  այն ունի բազմակի ելքեր,այսինքն՝ բազմակիտարբերակներ:Օրինակ պատահական փորձ են մետաղադրամի  կամ խաղոսկրի  ( զառի) նետումը:
Հավանականության տեսության մեջ  պատահույթները նշանակում են  լատինատառով՝ A,B,C,D,...:
Հավաստի իրադարձությունը նշանակվում  է հունարեն << օմեգա >> տառով:


Առաջադրանքներ

1.Ինչպիսի՞ իրադարձությունն է կոչվում պատայույթ:
Բերել մեկ օրինակ:
2.Ինչպիսի՞ իրադարձությունն է կոչվում հավաստի:
Բերել մեկ օրինակ:
3.Հետևյալ իրադարձություններից ,որո՞նք են պատահույթ:
ա.Դուք դուրս եք գալիս տանից և հիշում եք,որ մոռացել  եք ձեր  համակարգիչը:
բ.Ուժգին քամի է փչում,բայց տերևները չեն շարժվում:
գ.Սենյակի պատուհանը փակ է,բայց պատուհանից մտավ թռչնակը:
դ.Դուք չգիտեք անգլերեն,բայց կարողանում եք խոսել այդ լեզվով:

4.Հետևյալ իրադարձություններից,որո՞նք են հավաստի:
ա.Դուք միացրել եք լույսը,բայց լամպը չի վառվել:
բ.Զամբյուղում 10 խնձոր կար:Երբ զամբյուղում դրեցինք ևս մեկը,այնտեղ եղավ 11 խնձոր:
գ.Հրաձիգը կրակել է, և գնդակը դիպել է թիրախին:
դ.Զամբյուղում կա 5 խնձոր:Երբ  ավելացրեցին 4 տանձ,այնտեղ եղավ 9 խնձոր՞

5.Հետևյալ իրադարձություններից,որո՞նք են  անհնար:
ա.Դրամը նետելիս  ընկել է թիվ:
բ.Գիշերը աստղերը չեն երևում:
գ.Հաջորդ շաբաթ վատ եղանակ կլինի:
դ.Դուրս գալով փողոց՝ դուք հանդիպել եք  Տիգրան Ա արքային:
ե.Ձմռան ցուրտ եղանակին  օդի  ջերմաստիչանը +40 է:

6.Առանձնացրու՛,որոնք են պատահական,հավաստի, անհնար իրադարձություններ;
ա.Գցում ենք խաղոսկրը. Կբացվի 1,2,3,4,5,6 թվերից որևէ մեկը:
բ.Գնել են համակարգիչ,պարզվել է ,որ  այն խոտան է:
գ.Գցել են խաղոսկրը. բացվել է 9 թիվը;
դ.Անկոչ հյուր է եկել:
ե.Աֆրիկայում կոնգո գետը ծածկվել է սառույցով:
զ.Աքաղաղը ձու է ածել:

7. (Բարդ)
Քանի՞  ելք ունի  այն պատահական փորձը, երբ միաժամանակ նետում են երկու մետաղադրամ:Պատասխաններ ( լավագույն կատարողի աշխատանքը կհրապարակվի)Վիրաբ Հարությունյան 6-1 դասարան


1.Ինչպիսի՞ իրադարձությունն է կոչվում պատայույթ:
Այն իրադարձությունը, որը, որոշ պայմաների առկայության դեպքում,կարող է տեղի ունենեալ կամ՝ ոչ, կոչվում են պատահույթ
Օրինակ՝
Ֆուտբոլի ընդացքում երբ խաղացողը հարվածում է դեպի դարպասը,գնդակը կարող է ընկնել ցանցի մեջ կամ՝ ոչ:
2.Ինչպիսի՞ իրադարձությունն է կոչվում հավաստի:
Այն իրադարձությունը, որը, որոշ պայմաների առկայության դեպքում,անպայման տեղի կունենա:
Գիշերը արևը մայր է մտնում:
3.Հետևյալ իրադարձություններից ,որո՞նք են պատահույթ:
ա.Դուք դուրս եք գալիս տանից և հիշում եք,որ մոռացել  եք ձեր  համակարգիչը: պատահույթ
բ.Ուժգին քամի է փչում,բայց տերևները չեն շարժվում: 
գ.Սենյակի պատուհանը փակ է,բայց պատուհանից մտավ թռչնակը:
դ.Դուք չգիտեք անգլերեն,բայց կարողանում եք խոսել այդ լեզվով:

4.Հետևյալ իրադարձություններից,որո՞նք են հավաստի:
ա.Դուք միացրել եք լույսը,բայց լամպը չի վառվել:
բ.Զամբյուղում 10 խնձոր կար:Երբ զամբյուղում դրեցինք ևս մեկը,այնտեղ եղավ 11 խնձոր: հավաստի 
գ.Հրաձիգը կրակել է, և գնդակը դիպել է թիրախին:
դ.Զամբյուղում կա 5 խնձոր:Երբ  ավելացրեցին 4 տանձ,այնտեղ եղավ 9 խնձոր:

5.Հետևյալ իրադարձություններից,որո՞նք են  անհնար:
դ.Դուրս գալով փողոց՝ դուք հանդիպել եք  Տիգրան Ա արքային: անհնար 
ե.Ձմռան ցուրտ եղանակին  օդի  ջերմաստիճանը +40 է: անհնար

6.Առանձնացրու՛,որոնք են պատահական,հավաստի, անհնար իրադարձություններ;
ա.Գցում ենք խաղոսկրը. Կբացվի 1,2,3,4,5,6 թվերից որևէ մեկը:
Հավաստի
բ.Գնել են համակարգիչ,պարզվել է ,որ  այն խոտան է:
պատահույթ
գ.Գցել են խաղոսկրը. բացվել է 9 թիվը;
անհնար
դ.Անկոչ հյուր է եկել:
պատահույթ
ե.Աֆրիկայում կոնգո գետը ծածկվել է սառույցով:
անհնար
զ.Աքաղաղը ձու է   ածել:
անհնար
7. (Բարդ)
Քանի՞  ելք ունի  այն պատահական ձորձը, երբ միաժամանակ նետում են երկու մետաղադրամ:

4 ելք


           Առաջին դրամ
             Երկրորդ դրամ  
1-ին դեպք
2-րդ դեպք
3-րդ դեպք
4-րդ դեպք
                     զինանշան
                  զինանշան  
               թիվ
                 թիվ
                  զինանշան   
     թիվ                           զինանշան
             թիվ

пятница, 8 января 2016 г.

Ձմեռային հեռավար դպրոց-2016թ

Ձմեռային   հեռավար դպրոց     6-րդ դասարան

Սիրելի՛ սովորողներ, հունվարի 11-ից 15-ը աշխատալու ենք հեռավար, խնդրում եմ հետևեք բլոգում տեղադրված առաջադրանքներին: Խնդիրների լուծումը տեղադրեք Ձեր բլոգում,կամ google տետրում  և հղումը ուղարկեք  ինձ:
Աշխատողների անուները

Բարսեղյան Արամ

Իսախանյան Աննա
Երանոսյան Էլեն

Բարխուդարյան Գոռ
Հարությունյան Սամվել
Նարեկ Բադալյան
Ստեփան Բադալյան
Աստղիկ Գևորգյան
Էդուարդ Երիցյան
Մոնիկա Բաբայան
Էրիկ Հովհաննիսյան

Տիգրան Արզումանյան
Արեն Կարապետյան
Վիրաբ Հարությունյան
Արամ Մարտիրոսյան
Ռուզաննա Ղազարյան

Մարիամ Մայիլյան
Դավիթ Տեր-Թորոսյան
Մերոպ Օնանյան
Վանիկ Ադամյան
Առաքել Գրիգորյան
Տիգրան Լոռեցյան
Սերգեյ Մինասյան

Աննա Ղազարյան
Էլեն Բաբայան
Արշակ Հակոբյան

Վիկտորիա - Անի Միկաիլ
Կարեն Սարգսյան
Արտյոմ Ստեփանյան
Մարիա ՍուքոյանԱռաջադրանքներ

1.
 Գտնել 1*7* տեսքի բոլոր քառանիշ թվերը, որոնք առանց մնացորդի բաժանվում են 12-ի:
2.
Ո՞րն է 7-ով սկսվող ամենամեծ եռանիշ թիվը, որը բաժանվում է 9-ի և որի բոլոր թվանշաններն իրարից տարբեր են:3.Դասարանում կա 7 տղա և 11 աղջիկ: Քանի՞ եղանակով է հնարավոր մեկ տղայից և երկու աղջկանից կազմված թիմ ընտրել:4.Վերելակը 1-ին հարկից 6-րդ հարկ բարձրանում է 30 վայրկյանում: Քանի՞ վայրկյանում վերելակը կբարձրանա 1-ին հարկից 3-րդ հարկ:
5.Դասարանի աշակերտները կանգնած էին շարքով, ամեն շարքում երկու աշակերտ: Աշակերտներից մեկն իր առջև հաշվեց 7 շարք, իսկ շրջվելով իր հետևում հաշվեց 4 շարք: Քանի՞ աշակերտ կա դասարանում:
6.Հարցականների փոխարեն գրել մաթեմատիկական գործողության նշաններ այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն.
18 ? 12 ? 2 ? 3 = 111

7.Քանի եղանակով կարելի է նստեցնել հինգ հյուրերին հինգ աթոռների վրա:
8. Տասը քաղաքներից յուրաքանչյուրից մյուսը մեկնում է մեկ ավտոբուս: Քանի ավտոբուս կպահանջվի:
9. Քանի ձևով կարելի է գրադարակում տեղավորել հինգ գրքերից երեքը:

10.Վաճառողի մոտ կա 20 տարբեր գույների փուչիկներ` դեղին, կանաչ, կապույտ և կարմիր: Այդ փուչիկներից 17-ը կանաչ չեն, 5-ը կարմիր է, իսկ 12-ը դեղին չեն: Քանի՞ կապույտ փուչիկ կա վաճառողի մոտ:
11.
 2 լուցկու հատիկ տեղափոխել այնպես, որ ստացվի 6 եռանկյուն: Ընդ որում, պետք է ստացվեն միայն եռանկյուններ:12.
Գտնել եռանիշ թվի և նրա թվանշանների գումարի հարաբերության ամենամեծ արժեքը:

13.
Կինը շուկա էր տանում ձվերով լի զամբյուղ: Անցորդի պատահական հրումից զամբյուղն ընկավ և ձվերը կոտրվեցին: Մեղավորը ցանկանալով փոխհատուցել` հարցրեց ձվերի քանակը: Կինը պատասխանեց.  —  Հստակ չեմ հիշում, բայց գիտեմ, որ երբ զամբյուղից հանում էի 2-ական, 3-ական, 4-ական, 5-ական, 6-ական ձու, զամբյուղում մեկ հատ մնում էր, 7-ականի դեպքում չէր մնում: Քանի՞ ձու կար զամբյուղում:

14.
Երկու ընկերներ` Հայկն ու Տիգրանը, մի օր որոշեցին շախմատ խաղալ շախմատային ակումբում: Նրանք երկուսն էլ խաղացին մի քանի պարտիաներ: Հայկը ոչ մի անգամ չպարտվեց` 2 խաղում տարավ հաղթանակ, երեք խաղում ոչ ոքի: Իսկ Տիգրանը երեք խաղում հաղթեց, երեքում` պարտվեց: Ի՞նչի է հավասար ամենաքիչ խաղերի քանակը, որ կարող էին խաղալ Տիգրանն ու Հայկը: