Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

понедельник, 26 октября 2015 г.

26.10.2015թ

Առաջադրանքներ(դասարանում)  6-2 դասարանի համար 1-10 առաջադրանքը
7-10  առաջադրանքները 6-1,6-4, դասարանի համար
1) Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի
փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ արտահայտություն.
ա) ( –4 ) · ( +5 ) * 0, գ) ( –2 ) · ( –3 ) · ( +4 ) * 5,
բ) ( –9 ) · ( +1 ) · ( +8 ) * 0, դ) ( –9 ) · ( –7 ) * ( +7 ) · ( +9 )։
2) Հաշվե՛ք.
ա) 2 · | –11 + 4 | – | +5 – 8 |, դ) | 8 – 4 + 2 | · | 7 – 7 |,
բ) 10 · | –2 + 1 | + 6 · | – 4 – 9 |, ե) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 |,
գ) | 3 – 4 – 1 | · | 2 + 7 – 12 |, զ) | 25 + 6 – 1 | ։ | –17 + 4 + 8|։
3) Թվի 15 %-ը հավասար է 12-ի: Գտե՛ք այդ թվի`
 ա) 5 %-ը, գ) 30 %-ը,
 բ) 75 %-ը, դ) 110 %-ը:

4) Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու բացասական թվերից ավելի մեծ է այն
թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի փոքր է։
5) Քանի՞ մետր է միատեսակ գործվածքի երկու կտորներից
յուրաքանչյուրի երկարությունը, եթե առաջին կտորը, որում
երկրորդից 16 մ-ով ավելի գործվածք կա, արժե 168000 դրամ, իսկ
երկրորդը՝ 120000 դրամ։
6) Գտե՛ք այն թիվը, որի`
 ա) 3 %-ը հավասար է 60-ի, գ) 20 %-ը հավասար է 53-ի,

 բ) 17 %-ը հավասար է 340-ի, դ) 2 %-ը հավասար է 37-ի:
7)Հաշվե՛ք.
ա) | – 4 – *|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի –3 թիվը,
բ) |5 – * – 8|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի –9 թիվը,
գ) |* – 2| + |* – (–1)|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի 6 թիվը։
8) Տրված են –7 և +5 թվերը։ Գտե՛ք նրանց տարբերության բացարձակ
արժեքը և նրանց բացարձակ արժեքների տարբերությունը։
9) Քաղաքից դուրս եկավ մի մեքենա, որի արագությունը 80 կմ/ժ էր։
հետո նրա հետևից շարժվեց մեկ ուրիշ մեքենա, որի արագությունը
90 կմ/ժ էր։ Քաղաքից դուրս գալուց ինչքա՞ն ժամանակ անց
երկրորդ մեքենան առաջինից 20 կմ առաջ անցած կլինի։
10) Խանութ բերեցին երկու արկղ սառեցրած ձուկ, ընդ որում առաջին
արկղում 15 կգ-ով ավելի ձուկ կար, քան երկրորդում: Առաջին
արկղն արժեր 90000 դրամ, երկրորդը` 60000 դրամ: Քանի՞
կիլոգրամ ձուկ կար յուրաքանչյուր արկղում:

0 коммент.:

Отправить комментарий