Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

вторник, 13 октября 2015 г.

16.10.2015թ


Օրվա լավագույն աշխատող                        Օրվա վատագույն աշխատող
   6-2 դասարան                                                    6-2դասարան                                                                Ադամյան Վանիկ                                         Երիցյան Էդուարդ  
 6-1 դասարան                                                      6-1 դասարան
Մայիլյան Մարիամ                                           չունենք
6-4 դասարան                                                     6-4 դասարան
 Ապրերյան Ստեփան                                         Թադևոսյան Անի
Պետրոսյան Ռոբերտ
Հակոբյան Արշակ
6-2 դասարան                                                 6-2 դասարան                    
Արզումանյան Տիգրան                                չունենք
Հարությունյան Տիգրան
Կարապետյան Ազատ
Բարսեղյան Արամ
Բարխուդարյան Գոռ
Իսախանյան Աննա

Թեմա Կոորդինատային հարթություն, համաչափ կետեր հարթության վրա

Առաջադրանք 1
Կոորդինատային հարթության վրա  տրված է (2,1) կետը:Գտի՛ր  այն կետի կոորդինատները,որը ստացվում է ,եթե A տեղափոխենք
ա.2 միավոր վերև           բ. 3 միավոր ներքև
գ. 2 միավոր աջ և 3 միավոր ներքև       դ 1 միավոր ձախ և 4 միավոր ներքև

Առաջադրանք 2
Տրված է A(-5,7) կետը:Գտի՛ր այն  B կետի կոորդինատները,որը համաչափ է A կետին՝
ա. X առանցքի նկատմամբ         բ.Y առանցքի նկատմամբ
                            գ.Կոորդինատի սկզբնակետի նկատմամբ

Առաջադրանք 3
Որոշի՛ր  կոորդինատային հարթության մեջ  գտնվող  ABCD ուղղանկյան անհայտ գագաթի կոորդինատները,եթե՝
ա.A(0,0), B(0,3),C(7,3)
բ.A(-2,-3),B(-2,2), D(6,-3)

Առաջադրանք 4
Որոշի՛ր կոորդինատային հարթության մեջ գտնվող ABCD քաակուսու անհայտ գագաթների կոորդինատները,եթե՝
ա.A(0,0), C(3,3)
Հաշվի՛ր քառանկյան պարագիծը;
Առաջադրանք 5
Կոորդինատային հարթության վրա կառուցի՛ր ABC եռանկյունը,որի գագաթներն են.
A(1,1), B(4,2), C(1,5)


Առաջադրանք 6 լրացուցիչ աշխատանք

  (- 9; 6), (- 5; 9), (- 5; 10), (- 4; 10), (- 4; 4), (- 3; 4), (0; 7), (2; 4), (4; 7), (7; 4),
      (9; 3), (9; 1), (8; - 1), (8; 1), (7; 1), (7; - 7), (6; - 7), (6; - 2), (4; - 1), (- 5; - 1), (- 5; - 7),
      (- 6; - 7), (- 6; 5), (- 7;5), (- 8; 4), (- 9; 4), (- 9; 6).

Աչք` (- 6; 7).
Առաջադրանք 7
  (2; 7), (0; 5), (- 2; 7), (0; 8), (2; 7), (- 4; - 3), (4; 0), (11; - 2), (9; - 2), (11; - 3),
      (9; - 3), (5; - 7), (- 4; - 3).
Կտուց`  (- 4; 8), (- 2; 7), (- 4; 6).
Թևեր`   1; - 3), (4; - 2), (7; - 3), (4; - 5), (1; - 3).
Աչք`      (0; 7).


Առաջադրանք 8
    (- 3; 0), (- 2; 1), (3; 1), (3; 2), (5; 5), (5; 3), (6; 2), (7; 2), (7; 1,5), (5; 0), (4; 0),
       (4; - 1,5), (3; - 1), (3; - 1,5), (4; - 2,5), (4,5; - 2,5), (- 4,5; - 3), (3,5; - 3), (2; - 1,5),
       (2; - 1), (- 2; - 2), (- 2; - 2,5), (- 1; - 2,5), (- 1; - 3), (- 3; - 3), (- 3; - 2), (- 2; - 1),
       (- 3; - 1), (- 4; - 2), (- 7; - 2), (- 8; - 1), (- 7; 0), (- 3; 0).

Աչք`  (5; 2).

0 коммент.:

Отправить комментарий