Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

воскресенье, 4 октября 2015 г.

05.10.2015թ

Թեմա՝ Գործողություններ բացասական թվերի հետ

Առաջադրանք 1

Մի հույն ծնվել է Ք.ա 48 թ. և վախճանվել է Ք.հ 25 թ:Քանի՞ տարի է ապրել այդ հույնը;

Առաջադրանք 2
Ի՞նչ թիվ պետք գրել աստղանիշի փոխարեն,որպեսզի ստացվի հավասարություն.
ա. *+8=-1   բ.-3+*=-6   գ.-8+*=-10  դ*+7=-11  ե.*+2=-10    զ*+20=9  
                                 է.5+*=3   ը.25+*=20    թ.-5+*=-11
Առաջադրանք 3
Հաշվի՛ր
/-3/+/+2/-4=                   4x/+6/-3x/-7/+2=
/-28/+/-6/-25=               18x/-8/+3x/+4/-100=

Առաջադրանք 4
Հաշվի՛ր
 34-(-4)=        40-(-25)=        105-(-10)=        63-(-12)=        58-(-10)=

-28-(-12)=     -36-(-15)=   -65-(-18)=     48-(-58)=    -102-(-25)=0 коммент.:

Отправить комментарий