Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

воскресенье, 27 сентября 2015 г.

28.09.2015թ ավելացված է

Թեմա՝ Ամփոփիչ աշխատանք
1.Գրի՛ր տառային արտահայտությունը
 a թվի կրկնապատիկը, b թվի եռապատիկը,  c թվի երկու երրորդը, a և c թվի տարբերությունը,  a և c թվի  գումարի կրկնապատիկը,  a,b,c թվերի արտադրյալը :


2.Հաշվի՛ր տառային արտահայտությունը.
(a-7)*8+(b-5)*4=                       a=7, b=5

3.Գրի՛ առ համեմատությունը/
 6-ը հարաբերում է 5-ին այնպես,ինչպես 2-ը հարաբերում է 5/3:
x- ը հարաբերում է 4 ին այնպես,ինչպես 3-ը հարաբերում է 5:

4.Գտի՛ր
100-ի 10%,-ը , 100%-ը
50-ի 20%- ը,  50%-ը
 Թիվ,որի  25%-ը լինի 100
 Թիվ,որի  75%-ը լինի 12

5.Քարտեզի վրա,որի մասշտաբը 1:10000000 է, Երանի և Թբիլիսիի հեռավորությունը  2սմ է:Որքա՞ն է իրական հեռավորությունը:

6.Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա,իսկ մյուսում՝ դրա 5/6-ը: Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կաերկու վագոններում միասին:

7.Գտի՛ր
200-ի  10%, 20%, 50%, 45%
600-ի  30%, 50%, 100%
Թիվ,որի 25% լինի 20, 40, 100 , 60, 80
Թիվ,որի 50% լինի  100, 60, 80, 150,

8.Գտի՛ր համեմատության անհայտ անդամը
 x/10=15/30,     x/20= 4/5,   10/x= 5/1      7/30=x/45     18/30= 6/x

9.
Գնացքի մի վագոնում 105 ուղևոր կա,իսկ մյուսում՝ դրա 40% -ը: Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կաերկու վագոններում միասին:

0 коммент.:

Отправить комментарий