Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

воскресенье, 6 сентября 2015 г.

07.09.2015թ

1.Հաշվի՛ր.
3/4:4/5 =                  4/15:2/5=                 12/25:25/18 =               6:9/11=                    12/25:30=

7.4/5:5.1/5 =             9:1.1/17 =                   6.2/3:8=               7.4/5:5.1/5 =           3.1/6:2.3/8=

Թեմա՝ Համեմատություններ

Երկու հարաբերությունների հավասարությունը  անվանում են  համեմատություն՝
                                           a:b=x:y կամ՝ a/b=x/y
Օրինակ՝ 30:12 =5:2

a -ն և  y    անվանում են  համեմատության եզրային անդամներ,իսկ b և x՝  միջին անդամներ:
Համեմատության եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է համեմատության միջին անդամների արտադրյալին՝
                                     a*y=b*x

Առաջադրանք 1
Արդյոք համեմատությու՞ն է.
ա. 6:9=14:21            13:9=7:5          14:5=7:6
Առաջադրանք 2
Գրի՛ առ համեմատությունը.
6-ը հարաբերում է 5-ին այնպես,ինչպես 2-ը հարաբերում է 5/3-ի,:
 1-ը հրաբերում է 100-ինայնպես,ինչպես 10-ը հարաբերում է 1000-ին,
63-ը հարաբերում է 49-ին այնպես,ինչպես 45-ը հարաբերում է 35-ին,
2/7-ը հարաբերում է 5-ին այնես,ինչպես 4-ը հարաբերում է 70-ին;

Առաջադրանք 3
Գտե՛ք տառի թվային արժեքը՝ օգտագործելով համեմատության հիմնական հատկությունը:
ա. x /4=3/5    բ.19/3=y/18       գ.2:b=7:5     դ.6/7=x/10    ե.14:8=7/b
զ.3/16=15/x       է. 2x:7=21/25     ը.9/20=x/8

Առաջադրանք 4.
Գրի՛ երեք համեմատություններ,որոնց միջին անդամների արտադրյալը լինի ա.16, բ. 30:
Առաջադրանք 5.
Երեք գրքի դիմաց վճարել են 6900 դրամ:Առաջին գրքի դիմաց վճարել են այդ գումարի 3/10 մասը,իսկ երկրորդի՝ 6/10:
ա.Երկրորդ գիրքը քանի՞ դրամով է առաջինից թանկ
բ.Կազմի՛ր կազմի՛ր առաջին և երկրորդ գրքերի գների հարաբերությունը. Ի՞նիշչ է ցույց տալիս այդ հարաբերությունը.
գ.Որքա՞ն արժե երրորդ գիրքը:
դ. Կազմի՛ր հարց և լուծի՛ր.

0 коммент.:

Отправить комментарий