Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

понедельник, 31 августа 2015 г.

01.09.2015թ

1.Look at this series: 7, 10, 8, 11, 9, 12, ... What number should come next?
Նայի՛ր այս օրինաչափությունը 7,10,8,11,9,12,... Գտի՛ր հաջորդ անդամը:

2.Look at this series: 3, 4, 7, 8, 11, 12, ... What number should come next?Նայի՛ր այս օրինաչափությունը 3, 4, 7, 8, 11, 12, ... Գտի՛ր հաջորդ անդամը:

3.Look at this series: 2, 6, 18, 54, ... What number should come next?
Նայի՛ր այս օրինաչափությունը  2, 6, 18, 54, ...  Գտի՛ր հաջորդ անդամը:
4. Չորս աշակերտ` Կարենը, Արտակը, Գոռն ու Արմանը մաթեմատիկական օլիմպիադայում գրավել են առաջին չորս տեղերը: Հարցին, թե որ տեղերն են գրավել տղաները տրվել են հետևյալ պատասխանները.
ա) Արտակ-II, Կարեն-III,
բ) Արման-II, Արտակ-I,
գ) Գոռ-II, Կարեն -IV,
Իմացեք, ով որ տեղն էր գրավել, եթե պատասխանի յուրաքանչյուր տողում կա մեկ սխալ պատասխան:
Ենթադրենք առաջին տողում ճիշտ է Արտակ-II-ը: Այդ դեպքում երկրորդ տողում Արտակ-I-ը կլինի սխալ և կհետևի, որ Արման-II-ը ճիշտ է, որը հակասում է Արտակ-II-ը ճիշտ է ենթադրությանը, այսինքն գալիս ենք հակասության:
Այսպիսով, առաջին տողում ճիշտ է Կարեն-III-ը:
Քանի որ Կարենի մասին խոսվում է նաև երրորդ տողում, ապա կարելի է այդ տողում վիճակը հստակեցնել` Կարեն –IV-ը սխալ է և հետևաբար ճիշտ է Գոռ-II-ը: Արդեն պարզ է դառնում, որ երկրորդ տողի Արման-II-ը սխալ է, ուրեմն ճիշտ է Արտակ-I-ը:
Այսպիսով, իրականում տղաները գրավել են հետևյալ տեղերը.
Արտակ-IԳոռ-IIԿարեն-III: Ուրեմն Արմանն էլ IV է: