Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

вторник, 30 сентября 2014 г.

Գնահատման համակարգ

Գնահատման համակարգ

Գնահատումը իրականցվում է դասավանդողի կողմից՝ 10 միավորանոց հետևյալ սանդղակով:

Դասարանական աշխատանք ( բանավոր,  գրավոր  աշխատանք)- 2 միավոր

Խմբային աշխատանք-  1 միավոր

Առցանց քննարկումների մասնակցություն-1 միավոր

Ուսումնական թղթապանակի կամ բլոգի օգտագործում-1 միավոր

Լրացուցիչ  աշխատանքի կատարում ( հետազոտական աշխատանք)-2 միավոր

Թեմատիկ ստուգում- 2 միավոր

Մասնակցություն օլիմպիադաներին- 1 միավոր


Դասարանական աշխատանք

Ընդգրկում է սովորողի կարգապահ ներկայությունը դասին, նրա մասնակցությունը բանավոր եւ գրավոր առաջադրանքների կատարմանը: Գնահատանիշը գրանցվում է էլեկտրոնային մատյանում:
Լրացուցիչ աշխատանք.

 Ընթացիկ նյութի ամրապնդման եւ վարժանքի համար տրվող առաջադրանք: Բովանդակային առումով ունի
կոնկրետ ուղղվածություն, կատարման համար շատ ժամանակ չի պահանջում (մինչեւ 30 րոպե): Սովորողը վարժությունների և խնդիրների պատասխանները ուղարկում է դասավանդողի էլ. հասցեին:

Խմբային աշխատանք. 
Խմբային աշխատանքի ժամանակ լավագույն խմբի անդամները և ամենաակտիվ մասնակիցը ստանում են 1 միավոր:
Ուսումնական թղթապանակի կամ բլոգի օգտագործում

Ուսումնական թղթապանակում, բլոգում տեղադրվում են էլեկտրոնային
կատարված տնային, դասարանային, ինքնուրույն, թեմատիկ աշխատանքները, սովորողի հեղինակային ուսումնական նյութերը,
ֆիլմերը, ներկայացումները, հաշվետվությունները: Կիսամյակի վերջում ըստ թղթապանակի կամ բլոգի պարունակության սովորողը
ստանում է անհրաժեշտ միավորը:

Թեմատիկ ստուգումներ
(մինչև 4 հատ կիսամյակի ընթացքում). առաջադրանքները ուղղված են ավարտված թեմայի յուրացմանստուգմանը: Աշխատանքի կատարման համար տրվում է մինչեւ երկու ժամ: Աշխատանքը կատարվում է էլեկտրոնային կամ թղթային
եղանակով: Գնահատում է դասավանդողը:
Գործնական աշխատանք.

 Սովորողը համակարգչային ծրագրերի միջոցով պատրաստում է ուսումնական նյութեր, նկարներ,
ներկայացումներ: Գնահատում է դասավանդողը:
Կիսամյակային գնահատնիշը ստացվում է բոլոր գնահատանիշների միջին թվաբանականից, իսկ տարեկանը` կիսամյակային գնահատանիշերի միջին թվաբանականից` նախապատվությունը տալով երկրորդ կիսամյակին:

0 коммент.:

Отправить комментарий