Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

пятница, 19 сентября 2014 г.

Սեպտեմբերի 22-26 պարապմունքների բաց նախագիծ

 Առցանց մաթեմատիկա և                        ինֆորմատիկա

Նախագծի ուսուցման նպատակն է


Սովորողների մոտ զարգացնել  տրամաբանական և լեզվաբանական մտածողություն, ինքնուրույն ( առանց դասավանդողի միջամտության)  աշխատելու, եզրակացություններ անելու և մաթեմատիկական լեզվով շփվելու և հասկանանալու  կուլտուրայի ձևավորում։

Մասնակից սովորողների  խմբերը

Մասնակցում  են  7,9 դասարանի սովորողները

Նախագծի տևողությունը  

Ամբողջ ուսւոմնական տարի

Ընթացքը

Սովորողները իրենց ուսումնական դաշտում՝բլոգում, google-drive-ում, ուսումնասիրում են անհրաժեշտ թեման,կատարում հետազոտություններ ( առաջադրանքները հասկանալու և լուծումներ առաջարկելու տեսքով),հարցադրումներ կատարում տվյալ թեմայով,ընդ որում, անհրաժեշտ է,որ հարցադրումներին լուծում առաջարկի հենց ինքը՝ սովորողը ։Դասավանդողի դերը՝ հսկել, որ սովորողները ճիշտ ճանապարհով մոտենան առաջադրանքի լուծմանը։

Արդյունքը

Համակարգչային ծրագրերի տիրապետում, հետազոտական աշխատանքների կարողության զարգացում,ինքնուրույն իր ուսումնական փաթեթը ստեղծելու ունակություն։

0 коммент.:

Отправить комментарий