Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

вторник, 30 сентября 2014 г.

Գնահատման համակարգ

Գնահատման համակարգ

Գնահատումը իրականցվում է դասավանդողի կողմից՝ 10 միավորանոց հետևյալ սանդղակով:

Դասարանական աշխատանք ( բանավոր,  գրավոր  աշխատանք)- 2 միավոր

Խմբային աշխատանք-  1 միավոր

Առցանց քննարկումների մասնակցություն-1 միավոր

Ուսումնական թղթապանակի կամ բլոգի օգտագործում-1 միավոր

Լրացուցիչ  աշխատանքի կատարում ( հետազոտական աշխատանք)-2 միավոր

Թեմատիկ ստուգում- 2 միավոր

Մասնակցություն օլիմպիադաներին- 1 միավոր


Դասարանական աշխատանք

Ընդգրկում է սովորողի կարգապահ ներկայությունը դասին, նրա մասնակցությունը բանավոր եւ գրավոր առաջադրանքների կատարմանը: Գնահատանիշը գրանցվում է էլեկտրոնային մատյանում:
Լրացուցիչ աշխատանք.

 Ընթացիկ նյութի ամրապնդման եւ վարժանքի համար տրվող առաջադրանք: Բովանդակային առումով ունի
կոնկրետ ուղղվածություն, կատարման համար շատ ժամանակ չի պահանջում (մինչեւ 30 րոպե): Սովորողը վարժությունների և խնդիրների պատասխանները ուղարկում է դասավանդողի էլ. հասցեին:

Խմբային աշխատանք. 
Խմբային աշխատանքի ժամանակ լավագույն խմբի անդամները և ամենաակտիվ մասնակիցը ստանում են 1 միավոր:
Ուսումնական թղթապանակի կամ բլոգի օգտագործում

Ուսումնական թղթապանակում, բլոգում տեղադրվում են էլեկտրոնային
կատարված տնային, դասարանային, ինքնուրույն, թեմատիկ աշխատանքները, սովորողի հեղինակային ուսումնական նյութերը,
ֆիլմերը, ներկայացումները, հաշվետվությունները: Կիսամյակի վերջում ըստ թղթապանակի կամ բլոգի պարունակության սովորողը
ստանում է անհրաժեշտ միավորը:

Թեմատիկ ստուգումներ
(մինչև 4 հատ կիսամյակի ընթացքում). առաջադրանքները ուղղված են ավարտված թեմայի յուրացմանստուգմանը: Աշխատանքի կատարման համար տրվում է մինչեւ երկու ժամ: Աշխատանքը կատարվում է էլեկտրոնային կամ թղթային
եղանակով: Գնահատում է դասավանդողը:
Գործնական աշխատանք.

 Սովորողը համակարգչային ծրագրերի միջոցով պատրաստում է ուսումնական նյութեր, նկարներ,
ներկայացումներ: Գնահատում է դասավանդողը:
Կիսամյակային գնահատնիշը ստացվում է բոլոր գնահատանիշների միջին թվաբանականից, իսկ տարեկանը` կիսամյակային գնահատանիշերի միջին թվաբանականից` նախապատվությունը տալով երկրորդ կիսամյակին:

понедельник, 22 сентября 2014 г.

Առցանց դաս

1.
 Գրապահարանում իրար կողք դրված են 2 գրքեր: Քանի ՞  էջ կա առաջին գրքի առաջին էջի  և երկրորդ  գրքի վերջին էջի միջև:

2.
Սեղանին մի ձող է դրված, փորձի'ր ստանալ եռանկյուն ` առանց ձողը կոտրելու:

3.
Գտի՛ր օրինաչափությունը և գրիր հաջորդ բառը։
Բադ,կաղամբ,լար,սար,մատիտ,...,
4.
Նկարում պատկերված է 4 երկրաչափական մարմիններ,որոնք համարակալված են լատինատառերով՝  a,b,c,d:  Առանձնացրե՛ք այն երեք երկրաչափական պատկերները,որոնք  իրար միացնելիս  հնարավոր է ստանալ    քառակուսի:
5.
Ունենք 1,2,3,4,5 թվեր և  5 հատ << +>> թվաբանական  նշանը:
Նշանը այնպես տեղադրեք,որ ստանաք ճիշտ հավասարություն,առանց  թվերի տեղերը խախտելու:
1 2 3 4 5 = 5 4 3 2 1:

пятница, 19 сентября 2014 г.

Սեպտեմբերի 22-26 պարապմունքների բաց նախագիծ

 Առցանց մաթեմատիկա և                        ինֆորմատիկա

Նախագծի ուսուցման նպատակն է


Սովորողների մոտ զարգացնել  տրամաբանական և լեզվաբանական մտածողություն, ինքնուրույն ( առանց դասավանդողի միջամտության)  աշխատելու, եզրակացություններ անելու և մաթեմատիկական լեզվով շփվելու և հասկանանալու  կուլտուրայի ձևավորում։

Մասնակից սովորողների  խմբերը

Մասնակցում  են  7,9 դասարանի սովորողները

Նախագծի տևողությունը  

Ամբողջ ուսւոմնական տարի

Ընթացքը

Սովորողները իրենց ուսումնական դաշտում՝բլոգում, google-drive-ում, ուսումնասիրում են անհրաժեշտ թեման,կատարում հետազոտություններ ( առաջադրանքները հասկանալու և լուծումներ առաջարկելու տեսքով),հարցադրումներ կատարում տվյալ թեմայով,ընդ որում, անհրաժեշտ է,որ հարցադրումներին լուծում առաջարկի հենց ինքը՝ սովորողը ։Դասավանդողի դերը՝ հսկել, որ սովորողները ճիշտ ճանապարհով մոտենան առաջադրանքի լուծմանը։

Արդյունքը

Համակարգչային ծրագրերի տիրապետում, հետազոտական աշխատանքների կարողության զարգացում,ինքնուրույն իր ուսումնական փաթեթը ստեղծելու ունակություն։