Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

понедельник, 30 июня 2014 г.

Վերապատրաստում 2014

Տեսադաս

·         Էկրանի վիդեոձայնագրում

·         Անհրաժեշտության դեպքում՝ ձայնային ուղեկցում

·         Անհրաժեշտության դեպքում՝ մոնտաժ


Պատրաստել տեսադաս՝ տեքստի կոդավորման փոփոխությունը /ANSI-ից Unicode կամ հակառակը/:
Տե՛ս այստեղ


 Մոնտաժային աշխատանք

Մոնտաժային ծրագիր

Առաջադրանքներ

Պատրաստել ֆիլմ՝ օգտագործելով.

             վիդեոներ և ֆոտոներ

             երաժշտություն և խոսք

             ձայնի և երաժշտության համադրություն /ձայնի և երաշտության բարձրությունները պետք է փոփոխվի ժամանակի ընթացքում/

             տիտրեր

             անցումներ և էֆեկտներ

Տե՛ս այստեղ


 Ցուցադրության պատրաստում

Առաջադրանք
Microsoft Office PowerPoint ծրագրի /կամ որևէ այլ ցուցադրություն պատրաստելու ծագրի/ օգնությամբ հավաքել ցուցադրություն /պրեզենտացիա, ներկայացում/.
·         Ցուցադրությունը պետք է բաղկացած լինի ամենաքիչը 10 սլայդից
·         Նկարների կամ այլ օբյեկտների վրա կիրառել անիմացիաներ
·         Օգտագործել սլայդերի տարբեր անցումներ
·         Սլայդերից մեկի կամ մի քանիսի վրա օգտագործել ձայնային հնարքներ
·         Տեղադրել վիդեոյի հղում
·         Տեղադրել որևէ վիդեոնյութ /այս անգամ՝ ոչ հղումի տեսքով/
·         Տեղադրված լինեն հղումներ բառերի և նախադասությունների վրա
·         Տեղադրված լինեն հղումներ պատկերների վրա
·         Ցուցադրությունը պետք է ունենա բովանդակություն՝ որևէ թեմայով, որը օգտագործելու եք դասավանդման ընթացքում
·         Վերջում անպայման նշված լինի հեղինակի անուն-ազգանունը, տարեթիվը, դպրոցը
 Մաթեմատիկական խնդիրների փաթեթ,որը պատրաստվել է PowerPoint ծրագրով

տե՛ս այստեղ
Microsoft Word
Առաջադրանքներ
Ընտրում եք որևէ տեքստ, որի վրա կատարում եք հետևյալ փոփոխությունները.
1.      Փոխել հեքիաթի պարբերությունների գույները /ըստ Ձեր ցանկության/
2.      Փոխել հեքիաթի պարբերությունների չափերը
3.      Փոխել էջի եզրային բացակները՝ top` 1.25, bottom` 1.35, left` 1.5, right` 1.5
4.      Փոխել էջի հետին ֆոնի գույնը՝ ըստ Ձեր ցանկության
5.      Տեղադրել այն  կայքի հղում, որեղից վերցրել եք նյութը՝ բառի, նախադասության և պարբերության վրա
6.      Ամբողջ տեքստի մեջ բոլոր «և» տառերը փոխել «123» թվով
7.      Էջի վրա Watermark-ի ձևով գրել Ձեր անուն-ազգանունը
8.      Էջերը համարակալել
9.       Բոլոր էջերի ստորին հատվածներում տեղադրել նյութի հեղինակի անուն-ազգանունը և վերնագիրը
Աշխատանքը կարող ես տեսնել  այստեղ

Smart Notebook 
Smart Notebook ծրագրի օգնությամբ պատրաստել ինտերակտիվ դասը, որը․ 
 լինի ակտիվ 
ունենա որևէ թեմայով ուղղվածություն  Իր մեջ ներառի որքան հնարավոր է շատ ակտիվ ֆլեշներ /ծրագրի
հնարավորությունների կիրառում/ Activaty Builder գործիքի կիրառում 
 Օգտագործված լինեն հղումներ 
Դասի մեջ տեղադրված լինի վիդեո, որը կբացվի հենց smart-ում 
 Օգտագործել դասի ներսում ինտերնետ բրաուզեր և ամրապնդել հղումը 
 Օգտագործել հեղինակային նկարներ 

Օգտագործել ձայն, երաժշտություն


Նկարչական ծրագիր, ֆոտոների մշակում
Նկարչական որևէ ծրագրով նկարների ստեղծում։
 Օգտագործում եք ծրագրի ընձեռած հնարավորությունները՝ գույներ,
մատիտներ, վրձիններ, առանձին օբյեկտներ, ներմուծված նկարներ
 Պատրաստել Ձեր դպրոցների ենթակայքի գլխապատկեր՝
օգտագործելով կա՛մ Ձեր աշակերտների, կա՛մ Ձեր ֆոտոները՝ 1000 x
159 պիքսել և 118.11 պիքսել/սմ ռեզոլյուցիայով:
Վերջնական աշխատանքները ուղարկել երեք ֆորմատներով՝ jpeg, png,
gif
0 коммент.:

Отправить комментарий