Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

пятница, 18 января 2013 г.

Հաշվում ենք ամեն ինչ
 

 Ձեր շատ հարցերի պատասխաներ կարող եք ստանալ` օգտվելով այս գործիքից:
Մաթեմատիկայի մասով նշեմ, օրինակ, այնպիսի հնարավորություններ, ինչպիսին են

թվաբանական գործողությունները,

թվերի և արտահայտությունների վերլուծումը արտադրիչների,

արտահայտությունների պարզեցում,

հավասարումների լուծում,

գրաֆիկների կառուցումը,

ածանցիալի հաշվումը,

անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների հաշվումը

մատրիցի դետերմինանտի (որոշիչի) հաշվումը.

մատրիցի սեփական արժեքների հաշվումը և այլն:

Որոշ գրելաձևեր.

1. արմատ 1024-ը գտնելու համար գրում եք root 1024,

2.թիվը կամ արտահայտությունը արտադրիչների վերլուծելու համար` factor և արտահայտությունը,

3.արտահայտությունը պարզեցնելու համար` simplify և արտահայտությունը,

4.հավասարում լուծելու համար` solve և հավասարումը, օրինակ, solve x^2+5x-6=0, կամ solve sinx=1/2,

5.գրաֆիկ կառուցելու համար` plot և բանաձևը, օրինակ, plot x^3+cosx:

6.ածանցիալ հաշվելու համար` derivetive և ֆունկցիան, օրինակ, derivative x^4 * sin x,

7.անորոշ ինտեգրալ հաշվելու համար` integrate և ֆունկցիան, օրինակ, integrate x * sinx,

8.որոշյալ ինտեգրալ հաշվելու համար` integrate, ֆունկցիան և սահմանները, օրինկ, integrate sin x from x=0 to pi,

9.որոշիչ հաշվելու համար` det և մատրիցը, օրինակ, det {{4,1},{2,-1}},

10. մատրիցի հակադարձը հաշվելու համար` invers և մատրիցը, օրինակ, invers {{3,1,3},{2,1,4},{1,-2,7}},

11.մատրիցի սեփական արժեքները հաշվելու համար` eigenvalues և մատրիցը, օրինակ, eigenvalues {{3,1},{-2,-1}}:

0 коммент.:

Отправить комментарий